Untitled Document

Drzwi do stacji transformatorowych obsługiwanych od wewnątrz

 

Drzwi i żaluzje z naszej oferty są zgodne z normą PN – EN 61330:2001 oraz posiadają Certyfikat Zgodności Nr ITB 626/W/03.
Przeszły również z pozytywnym wynikiem próbę na zwarcie łukowe, przeprowadzoną w Instytucie Energetyki.

 

 

 

KONS-SPAW, 2006